About the JAAS

The Council of Executive Directors

Officers (2006-2008) President Takeshi Igarashi (University of Tokyo) Vice Presidents Natsuki Aruga (Saitama University) Jun Furuya (Hokkaido University) Executive Directors Juri Abe (Rikkyo University) Konomi Ara (Tokyo University of Foreign Studies) Yasuo Endo (University of Tokyo) Hayumi Higuchi (Senshu University) Sheila Hones (University of Tokyo) Eiko Ikui (Kyoritsu Women's University) Fumiaki Kubo (University of Tokyo) Yuko Matsumoto (Chuo University) Takayuki Tatsumi (Keio University) Shiro Yamada (Doshisha University) Hisako Yanaka (Kyoritsu Women's University) Past Presidents Yasaka Takagi (1947-66) Shigeharu Matsumoto (1966-68) Naozo Ueno (1968-70) Keiji Ohara (1970-72) Hiroshi Shimizu (1972-74) Kenichi Nakaya (1974-76) Yasuo Suga (1976-78) Kinuko Kubota (1978-80) Makoto Saito (1980-82) Akira Imazu (1982-84) Motoo Kaji (1984-86) Nagayo Homma (1986-88) Yasuo Sakakibara (1988-90) Yoshimitsu Ide (1990-92) Tadashi Aruga (1992-94) Tatsuro Nomura (1994-96) Hitoshi Abe (1996-98) Hiroko Sato (1998-2000) Kensaburo Shinkawa (2000-02) Toyoomi Nagata (2002-04) Daizaburo Yui (2004-06)